New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Learn more
 1. About SDS Medical

  SDS Medical is een onafhankelijk software ontwikkelbedrijf met uitgebreide kennis over Value Based Healthcare (VBHC) en meer dan 20 jaar IT ervaring in big en privacy gevoelige data. We hebben een personeelsbestand van 25 consultants, software ontwikkelaars en ondersteunend personeel.

  In 2014 heeft SDS Medical het software platform Medoc gelanceerd, dat Value Based Healthcare in alle facetten voor de zorgverlener en de patiënt ondersteund.

  Met behulp van het Medoc platform zijn uitkomsten op een structurele en uniforme wijze per zorgpad over de gehele tijdsduur van het zorgproces vast te leggen en is het mogelijk de waarde van de zorg te bepalen.

  Privacy gevoelige patiënt informatie is strikt gescheiden van de outcome uitkomsten.

  Het meten van waarde stelt de zorgverlener in staat om continu te leren en te verbeteren van de geleverde zorg.

 2. Platform: Value based healthcare

  Het Medoc platform is een kwaliteit registratie en rapportage platform om Value Based Healthcare in alle facetten te ondersteunen. Data collectie vindt plaats op basis van zorgpaden. SDS Medical is continu bezig het aantal zorgpaden uit te breiden op basis van internationale en nationale standaarden.

People also viewed