New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Pondera Consult, founded in 2007, is a young but specialised consulting company in the field of renewable energy services and other environmental services.50NLHengeloHengelo
 1. About Pondera

  Ons streven is een zorgvuldig evenwicht tussen energiebehoeften en effecten op het milieu.
  Pondera is afgeleid uit het Latijn en staat voor “balanceren” of “afwegen”

  De essentie van klimaatverandering is dat door menselijke activiteiten de concentratie van broeikasgassen toeneemt. Dit leidt tot een stijging van de zeespiegel, overstromingen van rivieren en verstoring van de wereldwijde water- en voedselvoorziening. Bovendien verbruiken we door onze toenemende behoefte aan energie, in een snel tempo eindige grondstoffen, zoals olie en gas. We staan dus voor de enorme uitdaging om de komende jaren vorm te geven aan een daadkrachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Hierbij spelen nieuwe energievormen (wind, zon, biomassa) en ook opslagvormen (water en waterstof) een essentiële rol.

  Duurzame oplossingen
  Pondera Consult is opgericht om haar steentje bij te dragen aan duurzame oplossingen voor energie-, klimaat- en milieuvraagstukken. Meer specifiek proberen wij met onze specialisten en met onze klanten hernieuwbare energieprojecten, zoals wind en zon, te identificeren en te realiseren. Pondera Consult is bekend vanwege haar betrokkenheid bij grote windenergieprojecten op land en op zee. Tevens werken we aan kleine projecten. In totaal hebben we een windvermogen van 2.000 MW tot vergunning gebracht en is een vergelijkbaar volume in procedure.

 2. Find your job faster with a profile
  Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.
 3. Onze kernwaarden

  • Betrokkenheid bij het onderwerp en de belangen van onze klanten.
  • Creativiteit in het vinden van oplossingen.
  • Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
  • Een duurzame relatie met onze klanten in een ontspannen en plezierige sfeer.

People also viewed