Discover which opportunities best fit who you are and get in touch with companies like KienIA Industriële Automatisering B.V..

Learn more
Logo KienIA Industriële Automatisering B.V.

KienIA Industriële Automatisering B.V.

 1. About KienIA Industriële Automatisering B.V.

  Kienia is een advies- en projectmanagementbureau in de industriële automatisering. Wij zijn kien in:

  - adviseren van klanten omtrent beleid, aanpak en oplossingen binnen de industriële (fabrieks-)automatisering;
  - het specificeren en ontwerpen van industriële automatiseringssystemen;
  - het (bege-)leiden van automatiseringsprojecten.

  KienIA levert meer dan alleen een inspanning van individuen. Wij leveren de prestaties die zijn afgesproken en werken aan het overtreffen van verwachtingen. KienIA is een thuishaven voor de beste vakmensen in de industriële automatisering. Een bedrijf waarin individueel vakmanschap en innovatief vermogen worden vergroot door samenwerking en teamgeest. Een omgeving waarin mensen elkaar benaderen zoals zij zelf ook benaderd willen worden.

 2. Wat doet KienIA Industriële Automatisering B.V.

  Wat doet KienIA Industriële Automatisering B.V.

  KienIA is kien in:

  - Advies;
  - Ontwerpen en specificeren;
  - Projectmanagement.

  Wat doet KienIA?
  KienIA helpt u met automatisering die werkelijk bijdraagt aan de doelen van bedrijven. Onze klanten zetten ons in voor het vertalen van bedrijfsdoelen naar automatiseringsbeleid, het oplossen van automatiseringsvraagstukken en het leiden van projecten.

  Om onze klanten goed van dienst te kunnen zijn, richt onze dienstverlening zich op de volgende drie branches:
  • De waterbranche, met haar drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeentelijke gemalen.
  • De infrawereld, met haar tunnels, (water-)wegen, bruggen, sluizen en keringen.
  • Duurzame energie, waaronder afvalverbranding, windmolens en warmtekrachtcentrales.

  De genoemde markten zijn sterk in beweging en lopen tegen gelijksoortige vraagstukken aan. Bij energiebedrijven leidt bijvoorbeeld alternatieve energie tot sterke decentralisering van de energieopwekking. Dit heeft grote gevolgen voor het beheer van de installaties en de netwerken. Andere voorbeelden zijn de waterschappen en drinkwaterbedrijven. Zij worden onderling met elkaar vergeleken en daarmee uitgedaagd de kosten te verlagen en de kwaliteit te verbeteren. Dit verbeteren staat en valt bij informatie over het productieproces en het riool-, water-, elektriciteit- of wegennet. Wij hebben concrete ervaring met projecten die te maken hebben met deze informatievoorziening.
  Belangrijke onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn:
  • Centrale verzameling en verwerking van productiegegevens
  • Centralisatie van de bediening en bewaking
  • Het standaardiseren van de automatisering Beveiliging en veiligheid voor mensen en machine

 3. Wie zijn wij

  Wie zijn wij

  KienIA is een professioneel bedrijf waar het prettig werken is.

  Op 1 oktober 2008 zijn wij, Niek de Koning en Bob Valentijn, gestart met KienIA. Wij zijn gestart met de intentie om er een professioneel en prettig bedrijf van te maken waaraan wij zelf, maar ook vele anderen, veel plezier zullen beleven.

  In onze ogen hebben grote softwarebedrijven moeite met het befaamde ‘boeien en binden' van medewerkers en het leveren van ‘echte' toegevoegde waarde. Onze ideeën voor KienIA zijn ontstaan door de stellige overtuiging het beter te kunnen. KienIA staat overigens voor Kien (pienter) in Industriële Automatisering. Inmiddels hebben we onze ideeën al weer zeven jaar lang in praktijk kunnen brengen. Met klanten die tevreden zijn en vinden dat wij hun verwachtingen overtreffen. Met medewerkers die KienIA beschrijven als een thuishaven waar ze meer presteren als ze zelf voor mogelijk hadden gehouden. En daar zijn wij dan weer trots op.

 4. Indruk van KienIA

  Hierboven een kort filmpje om een indruk te geven over het er bij KienIA aan toe gaat.

 5. Werken bij KienIA

  KienIA is de thuishaven voor de beste industriële automatiseerders in Nederland.

  Naast interessant werk biedt KienIA een prettige werksfeer. Wij zijn een bedrijf waar iedereen meewerkt en elkaar sterker maakt. We hekelen betuttelende regels, procedures en andere bureaucratische rompslomp en benaderen mensen zoals wij zelf ook benaderd willen worden.

  Bij KienIA willen we niet stilstaan. Structureel investeren wij 10% van onze tijd in het nastreven van persoonlijke ambities en het verder laten groeien van de organisatie. Deze activiteiten voeren wij bij voorkeur gezamenlijk op kantoor uit, hetgeen de onderlinge band en persoonlijke groei enorm bevordert.

  Carrièrepaden binnen KienIA

  Wij zullen vastomlijnde functies zo veel als mogelijk vermijden. KienIA kent wel verschillende rollen, maar iedereen kan op verschillende momenten verschillende rollen vervullen. De wijze waarop wij ons organiseren wordt aangepast aan de interesse en mogelijkheden van onze mensen en nooit andersom. Bovenstaand weergegeven carrièrepaden zijn dus ter indicatie. Normaliter begint iedereen door het leren van het vak industriële automatisering, vaak in een rol als programmeur en/of ontwerper. Hoewel het niet noodzakelijk is, zie je daarna vaak enige specialisatie ontstaan. Richting projectmanagent (met welke aanpak gaan we dit oplossen), richting klantadvies (wat wil de klant en hoe kom je daar) of richting architect (hoe lossen we het op). Om op niveau je vak te kunnen uitoefenen, is een basisvaardigheid op al deze drie richtingen noodzakelijk.

  Adviseursrol

  •Organisatieadvies: Klanten helpen met strategie, beleid en de omtrent gebruik en beheer van IA.
  •Projectadvies: Masterplannen, business case en advies aanpak complexe projecten.
  •Juridisch / Inkoopadvies: Klanten helpen Europese wet- en regelgeving praktisch toe te passen.

  Ontwerpersrol

  •Het geven van deskundig inhoudelijk advies
  •Maken van bestekken en specificeren van eisen
  •Functioneel ontwerpen en specificeren van technische automatiseringsinstallaties

  Projectmanagersrol

  •Het opstarten en managen van industriële automatiseringsprojecten
  •Het vlottrekken van vastgelopen projecten

  Bij KienIA gelden wel twee ‘No go Area’s’: wij geloven niet in projectleiders of adviseurs zonder vakkennis.

 6. Opleidingen bij KienIA

  2 jarig opleidingstraject starters

  Doel van ons opleidingstraject is het opdoen van zowel kennis als ervaring. Daarbij is dit traject sterk afhankelijk van je eigen ervaring en voorkeuren. Een gemiddeld opleidingstraject voor een beginnend professional is onderstaand weergegeven.
  • 3 maanden oefenproject met begeleiding en interne opdrachtgever;
  • 9 - 12 maanden Opleidings-traject ‘on the job’ training;
  • Professionalisering en uitdieping advies-, ontwerp en projectmanagementvaardigheden;
  • Meelopen met collega’s.

  Wij zijn niet geïnteresseerd in hoe oud je bent, maar in wat je kan. En we beloven je daarin mateloos te zullen uitdagen.

  Verdere ontwikkeling

  Wij zien Persoonlijke Ontwikkeling als investering in mensen en om KienIA te laten groeien. We streven naar een maximale balans tussen de persoonlijke doelstellingen en de doelstelling van KienIA. Alle medewerkers moeten voldoen aan een basisniveau voor wat betreft vakkennis, communicatievaardigheden, presentatietechnieken, betrokkenheid, respect en integriteit.

  Iedereen is daarnaast op de hoogte van de essentiële KienIA producten, -beleid en –doelstellingen. Daarnaast kan iedereen zich verder ontwikkelen in een zelf gekozen richting.

  Wij geven persoonlijke ontwikkeling op een praktische wijze vorm.
  • Ervaring opdoen door meelopen met collega’s
  • Coaching & mentoring
  • Discussiegroepen, sparren en klankborden
  • Opleiding en training (in- en extern)

  Borging van persoonlijke ontwikkeling vindt plaats in drie HRM-gesprekken per jaar.

People also viewed