New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Logo Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/werkenvoordenhaag/traineeprogramma.htm
Een grote organisatie in een prachtig stadhuis met het grootste atrium van Nederland. Als trainee gaan er deuren voor je open. Samen met nog 8.000 andere collega's draag je bij aan de stad Den Haag!8000NLThe HagueThe Hague
 1. About Gemeente Den Haag

  About Gemeente Den Haag

  De gemeente heeft ongeveer 8000 medewerkers met de meest uiteenlopende functies. Ze zijn bijvoorbeeld bestuursadviseur, groenbeheerder, GGD arts, werken aan de publieksbalies, in de bibliotheek of in het zwembad. Niet alleen de functies zijn divers, de mensen zelf ook. Qua leeftijd, culturele achtergrond, geaardheid en overtuiging. Zij werken samen aan de realisatie van wat de politiek en het bestuur afspreken in het coalitieakkoord. Daarbij kunnen zij rekenen op ondersteuning vanuit de bedrijfsvoering.

  Bedrijfsvoering Expertise Centrum (BEC)

  De bedrijfsvoering zorgt ervoor dat iedereen bij de gemeente zijn werk goed kan doen. Als partner van directie en management werken we integraal samen aan de opgaven in de stad. In 2017 start Den Haag met een vernieuwde bedrijfsvoeringorganisatie: het Bedrijfsvoering Expertise Centrum (BEC). Daarin zijn de advies- en expertisetaken van de volgende vakgebieden ondergebracht:
  •Informatiemanagement (IT)
  •Inkoop
  •Juridische zaken (JZ)
  •Personeel & Organisatie (P&O)
  •Planning & Control (P&C)

  Met het BEC wil Den Haag zorgen voor snelle, flexibele en doelmatige ondersteuning bij het realiseren van de doelstellingen en opgaven van de gemeente. Daarbij worden eventuele barrières tussen de vakgebieden verkleind en gaan we voor een integrale aanpak van vraagstukken en projecten. In samenspraak met managers en medewerkers werken wij aan een optimale bedrijfsvoeringdienstverlening.

 2. Find your job faster with a profile

  Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

 3. Wat ga je doen?

  Wat ga je doen?

  Bekijk welke functies er zijn binnen het wo-bedrijfsvoeringstraineeprogramma.

  Control
  Het vak van controller staat in de schijnwerpers. Enerzijds is er veel behoefte aan betere ondersteuning van het management bij het nemen van beslissingen. Betrouwbare informatie en goede analyses en adviesvoorstellen zijn hier onmisbaar voor. Den Haag is een stad in transitie en dat vraagt om advisering die over de grenzen van diensten en programma’s heengaat.
  Anderzijds wordt van een publieke organisatie als de gemeente Den Haag verwacht dat zij op een doelmatige en doeltreffende manier haar middelen inzet en hierover op een transparante wijze verantwoording aflegt aan de inwoners van Den Haag.

  Als trainee binnen het domein van Control werk je mee aan de Planning & Control producten om tot een goede begroting en verantwoording te komen maar word je ook vanaf het begin betrokken bij beslissingen die in het primaire proces genomen gaan worden. Dit varieert van het opstellen van businesscases tot het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het management.

  Human Resource
  HR adviseert en ondersteunt directie en managers bij het leidinggeven aan mensen en het inrichten van de organisatie. We zorgen er samen voor dat de manier waarop wij het werk organiseren, past bij de vragen die de stad aan ons stelt. Daarbij zorgen we dat dit aansluit bij het potentieel van onze medewerkers. Hiervoor passen we interventies toe of adviseren we bijvoorbeeld bij het formuleren van beleid.

  Als HR-bedrijfsvoeringstrainee houd jij je onder meer bezig met de analyse van complexe vraagstukken, waarna je een oplossingsstrategie ontwerpt. Je werkt daarbij verschillende scenario’s uit, zodat je opdrachtgever een passende keuze kan maken. Daarna speel je soms een rol in de uitwerking van het gekozen scenario bijvoorbeeld door de uitvoering ervan te coördineren. Je signaleert trends en doet op basis daarvan voorstellen voor de verrijking van beleid, innovatie, verbetering van werkprocessen en dergelijke. Je werkt mee aan de ontwikkeling van een instrumentarium en de implementatie daarvan in de organisatie. Je krijgt de gelegenheid om met ervaren professionals samen te werken en krijg je zo een breed beeld van de verschillende HR-expertises als HR businesspartnerschap, Arbo en vitaliteit, Werving, selectie en mobiliteit, Arbeidsrelaties en Ontwikkeling en implementatie.

  Informatiemanagement
  IT wordt steeds belangrijker om het werk van de gemeente goed, snel en goedkoper uit te voeren, en de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Doordat er steeds meer wordt samengewerkt met verschillende afdelingen en met andere organisaties moeten ook de verschillende IT-applicaties kunnen samenwerken. Dat maakt het IT-speelveld steeds ingewikkelder, en vraagt ook dat elke IT-medewerker zich vakmatig en qua skills blijft ontwikkelen.

  Als trainee in de IT kun je verschillende rollen spelen. Als vakmatig adviseur of architect gericht op de inhoudelijke IT-oplossingen en de samenhang van het complexe applicatielandschap. Als projectmanager om met gebruikers en de verschillende IT-experts samen een goed werkende oplossing op te leveren. Of meer gericht op zorgvuldig en veilig gebruik van data als security of documentair specialist. Er is altijd een mooie opdracht uit te voeren, met zowel inhoudelijke als samenwerkings-aspecten.

  Inkoop
  De gemeente Den Haag heeft een inkooporganisatie die er voor zorgt dat de vele miljoenen jaarlijks goed besteed worden en dat het geld zo veel mogelijk waarde oplevert voor alle inwoners van Den Haag.

  Je bent als trainee maatschappelijk betrokken en gaat de inkooporganisatie verder professionaliseren. Je gaat ook gemeentelijke projecten adviseren over het inkopen van duurzame of technologische innovaties en leert alles over onderhandelen en de juiste zorg inkopen voor de inwoners van Den Haag. Het werk is uitdagend, maar wij zorgen voor begeleiding, coaching en training zodat jij jezelf maximaal kunt ontwikkelen!

  Als Inkoop-bedrijfsvoeringstrainee krijg je de gelegenheid om met ervaren professionals samen te werken en krijg je zo een breed beeld van de verschillende domeinen waarin Inkoop een rol speelt.

  Juridische zaken
  Er worden steeds meer overheidstaken bij de gemeente belegd. Daardoor ontstaan nog meer contact momenten tussen gemeente en burgers waarbij het niet gezegd is dat zij altijd op 1 lijn zitten. Dat geldt voor de toekenning van individuele voorzieningen maar ook voor aanpassingen in de leefomgeving van Hagenaars. De bouw van een nieuw Onderwijs- en Cultuurcentrum, de aanleg van een nieuwe parkeergarage op het Toernooiveld, de kap van bomen om de kadewanden van de Veenkade te kunnen versterken, de aanleg van de Rotterdamsebaan zijn grote ingewikkelde trajecten waarvoor goed juridisch advies nodig is.

  Als trainee binnen de Juridische Functie kun je meewerken aan deze grote dossiers, maar ook worden ingezet om het aantal bezwaar makende burgers te verkleinen. Minder bezwaar betekent tevredener burgers. Vanuit de politiek krijgen we ook de opdracht mee om minder regels aan burgers op te leggen. Een uitdagend spanningsveld waaraan jij de komende 2 jaar kunt meewerken.

People also viewed