New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Logo Gebiedsmanagers BV

Gebiedsmanagers BV

http://gebiedsmanagers.nl/
Wij zijn ervaren project- en procesmanagers en zijn gewend zowel voor private partijen als overheden te werken. Met gevoel voor (bestuurlijke) processen en uitermate bedreven in het meenemen van d...17NLMaassluisMaassluis
 1. About Gebiedsmanagers BV

  Gebiedsmanagers is een enthousiast jong bedrijf met 20 enthousiaste professionals voor civieltechnisch project- en procesmanagement bij gebiedsontwikkelingen. Gebiedsmanagers kenmerkt zich als deskundig, pragmatisch en slagvaardig. Maar ook nieuwsgierig en betrokken! Wij zijn er reuze trots op, als één van de snelst groeiende bedrijven in Nederland en zeker als Civiel Adviesbureau, om in 2018 de FD Gazelle Award te hebben mogen ontvangen!

  Gebiedsmanagers levert alle benodigde advies- en ingenieursdiensten, zelfstandig of met netwerkpartners. Wij zorgen dat het stedenbouwkundig ontwerp maakbaar, leefbaar en betaalbaar is. Een goede afstemming tussen stedenbouw, planeconomie en civiele techniek en met alle betrokkenen is de succesfactor voor de optimale inrichting van de buitenruimte.

  Steeds meer gemeenten, ontwikkelaars of corporaties zien het belang van het duurzaam ontwikkelen van gebieden. Gebiedsmanagers loopt voorop in deze ontwikkeling. Wij zijn BREEAM-NL gecertificeerd en onze kennis op het raakvlak van proces en techniek geeft hierbij een duidelijke meerwaarde!

  Onze inbreng bij het opstellen van uitvoeringscontracten betekent oog hebben voor een heldere risico-inventarisatie, coördineren en vergunnen van een haalbaar voorontwerp. Maar ook uitvoerende partijen waar mogelijk zo snel mogelijk betrekken in concretisering van de uitvoering en daarmee kosten en tijd besparen.

  Naast onze reguliere civieltechnische dienstverlening heeft Gebiedsmanagers 3 speerpunten:

  BIM: Wij beschikken over actuele kennis om onze opdrachtgevers vanaf de eerste stappen bij gebiedsontwikkelingen en reconstructies de voordelen van BIM praktisch toe te laten passen. Daarnaast biedt onze aanpak ook voordelen in het ontwerpproces en in de realisatie- en opleveringsfase

  Klimaatadaptatie: De komende jaren zullen in Nederland de overlast en kosten ten gevolge van klimaatverandering alleen maar toenemen. Dit heeft een directe relatie met de leefbaarheid van wijken en de betaalbaarheid van wonen
  Verouderde woonwijken vragen om een nieuwe herinrichting. Samen met bewoners een mooi startpunt om de leefbaarheid te vergroten en daarmee actief te anticiperen op deze optredende klimaatverandering.

  HandboekOnline: Vrijwel elke gemeente in Nederland beschikt over een handboek, programma van eisen (PvE) of leidraad voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte (Lior). Hiermee worden de eisen, richtlijnen en (proces)afspraken voor de inrichting van de openbare ruimte binnen een gemeente vastgelegd en gecommuniceerd. Handboek Online zorgt ervoor dat alle inrichtingsaspecten binnen een aangesloten gemeente digitaal en dichtbij zijn. Gebiedsmanagers heeft een template ontwikkeld en al naar tevredenheid diverse gemeenten aangesloten.

  Onze ambitie
  De komende jaren willen wij graag doorgroeien. Niet alleen gebaseerd op onze reguliere ervaring maar ook door het inzetten van nieuwe kennis op gebied van contractbeheersing. Voor zowel initiatiefnemers alsmede uitvoerende partijen. Ook zien wij veel perspectief om de kwaliteit van openbare ruimte meer optimaal te (laten) onderhouden. Ook hier kunnen slimme uitvoeringscontracten de regisserende opdrachtgever veel rendement opleveren.

 2. Find your job faster with a profile

  Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Karel Ossewaarde

Get to know

Karel Ossewaarde

Partner

Mede oprichter Gebiedsmanagers. Ervaren civieltechnisch procesmanager....Show more

Share:

People also viewed