New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Logo DisGover

DisGover

https://disgover.nl/
DisGover is een trainee-organisatie die op uiteenlopende vraagstukken werkt binnen de overheid. Trainees werken op het gebied van Legal, Informatiemanagement en Ruimte. En bovenal: verandermanagement.50NLAmersfoortAmersfoort
 1. About DisGover

  DisGover is een trainee organisatie die werkt met jonge hoogopgeleide mensen met ambitie voor een carrière binnen de overheid als ambtenaar van de toekomst. Wij werken op het snijvlak van innovatie, mens en maatschappij.

  Als trainee werk je vier dagen per week aan een actuele en domein overstijgende opdracht bij een overheidsorganisatie. Op vrijdag volg je de opleiding bij DisGover door middel van Action Learning Projecten en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

 2. Find your job faster with a profile

  Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

 3. De opdracht

  De opdracht

  Als DisGover trainee werk je van maandag tot en met donderdag aan een opdracht bij een overheidsorganisatie. Dit kan een gemeente zijn, een provincie maar ook een ministerie of veiligheidsregio. Je houdt je bezig met maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld de implementatie van de nieuwe omgevingswet, privacy vraagstukken, duurzaamheid, decentralisaties in het sociaal domein of digitaliseringsprojecten. Het thema en inhoudelijke vakgebied waar je aan werkt is altijd afhankelijk van de dynamiek van onze samenleving. Bij DisGover leer je hiermee om te gaan. Centraal binnen al onze opdrachten staat verandermanagement. Hoe krijg je mensen kundig en enthousiast over de nieuwste ontwikkelingen. Dit is jouw rol als DisGover trainee!

 4. Onze opleiding - Leren door te doen

  Onze opleiding - Leren door te doen

  De opleiding van DisGover is gebaseerd op Action Learning. Dit is een leermethode van leren in de werkelijkheid van alledag. In deze methode spelen het netwerk en de omgeving een grote rol. Als trainee krijg je te maken met maatschappelijk vraagstukken, inhoudelijke thema’s van deze tijd en ga je op zoek naar innovatieve oplossingen. Jouw persoonlijke ontwikkeling speelt daarbij een belangrijke rol.

  Iedere vrijdag volgen trainees de opleiding bij DisGover. Zij zitten dan in zogenaamde Action Learning projecten. Onze Action Learning projecten zijn projecten uit de echte wereld met innovatieve en actuele thema’s regelrecht uit onze samenleving. Gedurende het traineeship doorloop je meerdere Action Learning projecten. In deze projecten zijn drie leerlagen verwerkt. Hierin ontwikkel je competenties, vaardigheden en kennis die je nodig hebt als ambtenaar van de toekomst. Je leert op operationeel, tactisch en strategisch niveau te denken en werken.

  Naast Action Learning is er volop ruimte voor kennisdeling. Dit doe je door bijvoorbeeld het volgen en (leren) geven van kennissessies en diverse workshops op het gebied van ‘harde en zachte’ kennis.

 5. De begeleiding van trainees

  De begeleiding van trainees

  DisGover vindt de begeleiding van de trainee erg belangrijk. Als trainee word je op drie verschillende manieren begeleid:

  1. Begeleiding op inhoud;
  2. Begeleiding op vaardigheden en competenties;
  3. Begeleiding op basis van drijfveren.

 6. Meer weten?

  Meer weten?

  Check onze website: www.disgover.nl

Sanne Schwarte

Get to know

Sanne Schwarte

Action Learning expert & Begeleider trainees

Programmamanager bij gemeente Weert; Action Learning Expert; Begeleider trainees....Show more

Share:

People also viewed