Discover which opportunities best fit who you are and get in touch with companies like De Rechtspraak.

Learn more
De Rechtspraak logo

De Rechtspraak

15 days ago
Stage lopen bij de Rechtspraak? De rechtbank Zeeland - West-Brabant heeft meerdere stageplaatsen voor hbo rechtenstudenten bij het team strafrecht, kabinet RC, team familie & jeugd en het team civiel. De stageplaatsen zijn verdeeld over de locaties Breda, Middelburg en Bergen op Zoom voor een periode van ongeveer zes maanden. Kan jij zelfstandig werken en beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden? Ben je initiatiefrijk, sociaal en maatschappelijk betrokken? Dan is dit misschien de stageplek voor jou.
De Rechtspraak logo

De Rechtspraak

last month
Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel, tijdig en maatschappelijk effectief; zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, ten dienste van de samenleving. Als niet-rechterlijk bestuursrecht bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht draagt u hieraan bij. Als bestuurder van de CRvB draagt u bij aan het vertrouwen van burger en samenleving in de Rechtspraak. U staat voor de organisatie en haar medewerkers en werkt tevens actief aan intensivering van de samenwerking tussen de hoogste (bestuurs)rechterlijke colleges. Daarnaast draagt u bij aan beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op landelijk niveau en neemt u actief deel aan gremia zoals het Strategisch Bedrijfsvoeringsoverleg. U begeleidt innovatie- en veranderingsprocessen, ook rondom ICT- en huisvestingsvraagstukken en bevordert een open feedbackcultuur. Binnen het bestuur zal een portefeuilleverdeling plaatsvinden, met aandacht voor zowel het primair proces als bedrijfsvoering. Wilt u meer weten over deze uitdagende functie? Kijk dan op werkenbijderechtspraak.n...
De Rechtspraak logo

De Rechtspraak

2 months ago
Ben je 3e/4e jaars wo rechtenstudent en wil je deze zomer ervaren hoe het werk van een rechter of officier van justitie eruit ziet? Tot 11 maart kun je solliciteren!
De Rechtspraak logo

De Rechtspraak

3 months ago
Buurmannen, een schutting, een gapende hoofdwond en een gebroken kaak. Dat zijn de treurige ingrediënten van een zaak die de Limburgse strafrechter Joan Holthuis op haar bureau krijgt. Zou mediation helpen? Lees haar blog: 2 buurmannen hebben al jaren ruzie over de schutting tussen hun tuinen. Op een kwade dag hangt buurman 1 over de schutting om foto’s te maken, ‘voor in zijn dossier’. Buurman 2 rent op hem af en slaat met een staaf op zijn hoofd. Buurman 1 valt bloedend over de schutting, rent woest op buurman 2 af en stompt hem hard in zijn gezicht. Het gevolg: een dubbele kaakbreuk. Beide heren worden vervolgd voor mishandeling. Ze vragen over en weer forse schadevergoedingen. Ze zeggen ook allebei dat ze de strijdbijl graag willen begraven. De gemeente en de wijkagent hebben al bemiddelingspogingen gedaan, zonder succes. Nu moeten ze dus naar de strafrechter: 2 mannen met goede banen, zonder strafblad. Dat zal niet veel helpen, want ze wonen nog altijd naast elkaar en die schutting staat er ook nog steeds. Ik besluit daarom nog 1 poging te wagen en meld de zaak aan voor mediation. Een onafhankelijke mediator zal proberen de buurmannen om tafel te krijgen, om er samen uit te komen. De officier van justitie laat weten dat er wat hem betreft geen rechtszaak meer hoeft te volgen als dat lukt. Dat bespaart ons kostbare zittingstijd en beide heren een strafblad. Iedereen tevreden. Helaas krijg ik 3 maanden, 4 gesprekken en 2 mediators later te horen dat het niet is gelukt. Ik zucht even diep. Op tv loopt het meestal beter af met Buurman en Buurman. Akkefietjes genoeg tijdens het klussen, maar ze eindigen altijd met een tevreden ‘A je to!’ – opgelost!
De Rechtspraak logo

De Rechtspraak

3 months ago
ls verdachte kan je zelf getuigen meenemen naar de rechtszaal. Maar of dat altijd een goed idee is? Lees dit blogje van Laura Schoutsen, griffier bij het gerechtshof Amsterdam. Rechters moeten oordelen over gebeurtenissen waar ze zelf niet bij zijn geweest. Daarom spelen getuigen een belangrijke rol in veel strafzaken. Zij kunnen waardevolle informatie geven over wat ze hebben gezien. Als die informatie tenminste klopt. Getuigen worden vaak meteen door de politie gehoord, zodat details niet verloren gaan. Officieren van justitie kunnen hen later oproepen om vragen te beantwoorden in de rechtszaal. En soms neemt een verdachte zelf iemand mee om zijn onschuld te bewijzen. Dat dit niet altijd positief uitpakt, bleek toen een vrouw terechtstond wegens belediging van agenten en verzet tegen haar aanhouding. Een regionale televisiezender had dat gefilmd. Samen met de rechter, de officier van justitie, de verdachte en haar advocaat keek ik naar de beelden. We zagen dat de vrouw inderdaad tegenstribbelde, maar later rustig in de handboeien werd geslagen en meegenomen naar het politiebureau. Een man die was meegekomen om voor haar te getuigen, werd binnengeroepen. Hij wist niets van het filmpje. In zijn ijver om de vrouw vrij te pleiten, vertelde hij dat de politie haar hardhandig op de grond had gegooid. In 1 klap was de getuige veranderd in een verdachte. De officier van justitie liet hem door de politie afvoeren, want de man had vóór het verhoor een eed afgelegd en beloofd de waarheid te spreken. Wie dan toch nog liegt, is strafbaar. Wij moeten erop kunnen vertrouwen dat getuigen geen verhalen verzinnen. Anders wordt het onmogelijk om de waarheid in een strafzaak te achterhalen. (Foto: Linda Rusconi)
De Rechtspraak logo

De Rechtspraak

3 months ago
Rechters uit verschillende Europese landen nemen af en toe een kijkje in elkaars keuken. Lees wat bestuursrechter Maarten Verhoeven (rechtbank Oost-Brabant) daarover blogt: Laatst ontving ik 2 Bulgaarse rechters op onze rechtbank. Mijn collega was diezelfde week op bezoek bij een rechtbank in Parijs. Deze uitwisselingen worden georganiseerd door de Europese Unie. Het zijn geen snoepreisjes; alle dagen zijn bomvol gepland met gesprekken en het bijwonen van zittingen (met tolk). Als buitenlandse rechter kun je hier geen zaken behandelen, maar wel veel leren over de werkwijze in een ander land. Zo waren de Bulgaarse collega’s erg onder de indruk van onze juridisch medewerkers. Die nemen ons veel werk uit handen, dat kennen ze in Bulgarije bijna niet. Ze snapten niet erg veel van ons softdrugsbeleid en vonden ons milieurecht erg technisch. Maar dat wij bij milieuzaken een eigen deskundige kunnen inschakelen, wat procespartijen niets kost, vonden ze fantastisch. Net als de manier waarop wij procespartijen benaderen: we laten ze geen ellenlange pleidooien houden, maar zoeken naar een oplossing voor het achterliggende conflict. De ouderwetse fax is in Bulgarije al lang afgeschaft. Maar met digitale rechtspraak lopen wij weer voor op de Bulgaren. De Fransen zijn op dat gebied nog verder: zij zijn 2 jaar geleden al volledig overgegaan op digitaal procederen, vertelde mijn kamergenoot na zijn terugkeer uit Parijs. Franse rechters hoeven dus nooit meer dikke dossiers mee te slepen. Zo heeft elk land zijn eigenaardigheden. Volgend jaar ga ik ook eens over de grens kijken.

People also viewed