New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Logo De Rechtspraak

De Rechtspraak

https://www.rechtspraak.nl/werkenbijaspx
De Rechtspraak vervult een sleutelfunctie in het maatschappelijke leven. Burgers, bedrijven, overheden: iedereen kan bij een conflict rekenen op een rechtvaardig, deskundig en onafhankelijk oordee...10584NLUtrechtUtrecht
 1. About De Rechtspraak

  De Rechtspraak vervult een sleutelfunctie in het maatschappelijke leven. Burgers, bedrijven, overheden: iedereen kan bij een conflict rekenen op een rechtvaardig, deskundig en onafhankelijk oordeel. Werken bij de Rechtspraak betekent werken in een professionele organisatie met als kernwoorden: onafhankelijk, professioneel en eigentijds. De Rechtspraak wil een lerende omgeving zijn met een cultuur waarin het normaal is feedback te geven en te ontvangen.

  We staan midden in de maatschappij en willen het tempo dat daar heerst bijhouden, wat veel vraagt van onze professionals. Daarom investeren we in kennis, vaardigheden, attitude en het opdoen van ervaring voor alle medewerkers. We werken binnen de Rechtspraak aan innovatie, digitalisering, nieuwe opleidingen en het nieuwe werken en zijn daarmee als organisatie altijd in beweging.

 2. Find your job faster with a profile

  Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

 3. Carrièrepad

  Er is veel aandacht voor individuele begeleiding en vakinhoudelijke professionalisering. Interne mobiliteit wordt gestimuleerd. Qua carrière moet je het binnen de Rechtspraak meer zoeken in verdieping van je vakkennis dan in doorgroei naar hogere functies. De mogelijkheden voor doorgroei zijn beperkt.

 4. Sollicitatieprocedure

  Elk gerecht binnen de organisatie is zelf verantwoordelijk voor de vacatures die daar openstaan. Je solliciteert dan ook bij de rechtbank, het gerechtshof of de dienst zelf. De enige uitzondering hierop is de procedure tot Rechter in Opleiding. Dit vindt centraal plaats en wordt ondersteund door het secretariaat Selectie Recherlijke Macht in Utrecht.

 5. SummerCourt
 6. Vrouwe Justitia

Get to know

Denise Schuiling

Rechter

Rechter: 'Theoretisch, maar met de voeten in de maatschappij.' 'Het besluit om rechter te worden nam Denise aan het einde van haar rechtenstudie. ‘Pas in het laatste jaar realiseerde ik...Show more

Share:

People also viewed