New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Logo BNG Bank

BNG Bank

https://www.bngbank.nl/
BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door o.b.v. haar excellente kredietwaardigheid goedkope financiering te verstrekken aan o.a. gemeenten.300NLThe HagueThe Hague
 1. About BNG Bank

  About BNG Bank

  BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

  Kerntaak van BNG Bank is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Daarmee speelt de bank een essentiële rol in de financiering van door overheden gewenste maatschappelijke investeringen. Vanuit deze rol wil de bank met 'de klant' proactief werken aan oplossingen voor het financieren van maatschappelijke opgaven en aan de uitvoering daarvan.
  BNG Bank biedt haar kernklanten een breed pakket aan financiële dienstverlening aan in goede tijden én in slechte tijden, ook op momenten dat andere partijen zich terugtrekken. Naast kredietverlening gaat het om aanvullende diensten op het gebied van betalingsverkeer en gebiedsontwikkeling.

 2. Find your job faster with a profile

  Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

 3. Kernwaarden van BNG Bank

  Betrouwbaar, duurzaam en professioneel: dat zijn de kernwaarden van BNG Bank. In het licht van haar maatschappelijke functie wil BNG Bank een veilige bank zijn en blijven, die zichtbaar en herkenbaar is voor haar stakeholders. Zij wil klanten ondersteunen in het realiseren van hun doelstellingen voor een toekomstbestendige samenleving. Duurzaam ondernemen is ook een belangrijk uitgangspunt voor de activiteiten van BNG Bank zelf. Intern streeft BNG Bank naar een open cultuur. Opleiding en ontwikkeling zijn speerpunten van het personeelsbeleid.

Keshia Engels

Get to know

Keshia Engels

Junior Dealer Geldmarkt & Treasury

Ik heb in eerste instantie getwijfeld wat ik na mijn studie HBO Financial Services Management moest gaan doen. Verder studeren, reizen of toch gaan werken? Een docent wees mij op...Show more

Share:

People also viewed