New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Logo Berk Partners

Berk Partners

http://www.berkpartners.nl/
Berk Partners is een onafhankelijke investeerder die ondernemingen en ondernemers helpt het realiseren van hun groeiplannen en -ambities met steun op financieel, strategisch en operationeel vlak.6NLAmsterdamAmsterdam
  1. About Berk Partners

    Berk Partners is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die ondernemingen en ondernemers terzijde staat bij het realiseren van hun groeiambities. Met financiële inbreng en industrie- en marktkennis stelt Berk Partners haar deelnemingen in staat om zowel autonoom als door middel van acquisities versneld te groeien. Berk Partners ondersteunt haar deelnemingen daarbij actief op financieel, strategisch en operationeel vlak.

    Berk Partners streeft een actief partnership na met ondernemers en managementteams. Wij zijn sparringpartner bij formulering en toetsing van de ondernemingsstrategie, stellen ons netwerk open bij het vinden van de goede mensen en brengen kennis en ervaring bij acquisities en (her)financiering. Op operationeel niveau ondersteunen wij onze participaties onder andere met het verbeteren van bedrijfsprocessen.

    Berk Partners investeert in bedrijven in uiteenlopende sectoren en kent geen specifieke sectorfocus. Wel heeft Berk Partners een specifieke kennis van en voorkeur voor enkele sectoren: innovatieve maakindustrie, voedingsmiddelenindustrie en toelevering aan de gezondheidszorg

  2. Find your job faster with a profile

    Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Share:

People also viewed