New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Logo Baker McKenzie

Baker McKenzie

www.werkenbijbaker.nl
Baker McKenzie is één van ‘s werelds grootste en meest toonaangevende advocatenkantoren. Als eerste advocatenkantoor in Nederland met een internationale praktijk, heeft Baker McKenzie Amsterdam...4000NLAmsterdamAmsterdam
 1. About Baker McKenzie

  About Baker McKenzie

  Baker McKenzie is één van ‘s werelds grootste en meest toonaangevende advocatenkantoren. Als eerste advocatenkantoor in Nederland met een internationale praktijk, heeft Baker McKenzie Amsterdam de meeste ervaring in de grensoverschrijdende advocatuur.

  In Amsterdam werken circa 200 advocaten, fiscalisten en notarissen voor cliënten die veel van ons verwachten. Om deze cliënten steeds op het hoogste niveau van dienst te zijn, is Baker McKenzie altijd op zoek naar veelbelovend talent. Op deze site lees je precies of een baan bij Baker McKenzie jou op het lijf is geschreven.

  Teams met advocaten, notarissen en fiscalisten Veelbelovende advocaten, notarissen en fiscalisten starten bij Baker McKenzie in één van onze gespecialiseerde secties. Je maakt dus meteen kennis met de praktijk.

  Vanaf het begin van je carrière bij ons kantoor werk je aan belangrijke, internationale dossiers. De werkwijze van Baker McKenzie is uniek want onze advocaten, fiscalisten en notarissen werken altijd in teamverband. En dat doen we grensoverschrijdend, nationaal én internationaal, in samenwerking met meer dan 68 kantoren in 40 landen. Zo leer je van elkaar en doe je ervaring op in de breedste zin van het woord.

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen binnen Baker McKenzie. En dan gaat het ons niet alleen om professionele kwaliteiten, maar juist ook om jouw persoonlijke kwaliteiten. Want bij Baker McKenzie telt niet alleen vakkennis. Persoonlijke vaardigheden vinden wij minstens zo belangrijk. Daarom investeren we veel tijd en energie in verbreding, verdieping en uitwisseling van kennis en kwaliteiten.

 2. Find your job faster with a profile

  Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

 3. Baker Academy

  Externe Opleiding
  Als je minstens zes maanden werkervaring hebt opgedaan als kandidaat-notaris, kun je beginnen met de beroepsopleiding. Deze opleiding duurt drie jaar. Tijdens het eerste jaar van de opleiding woon je elke twee weken een bijeenkomst bij, waarvoor je ook opdrachten maakt. Je krijgt drie vrije dagen voor het bijwonen van opleidingsdagen en drie voor het maken van de huiswerkopdrachten. Het tweede en derde jaar zijn minder intensief. Dan zijn er ‘slechts' maandelijkse bijeenkomsten. Maar wel krijg je nog steeds huiswerkopdrachten. Net als in het eerste jaar heb je ook voor het tweede en derde jaar vrije dagen daarvoor.

  Interne Opleiding
  Naast deelname aan de beroepsopleiding bestaat de Baker Academy uit verschillende opleidingsmodules. Door middel van deze opleidingsmodules breid je niet alleen je juridische kennis uit, maar ontwikkel je ook jouw commerciële-, communicatieve- en leiderschapsvaardigheden. Binnen Baker & McKenzie worden de volgende competenties onderscheiden:
  - Legal Knowledge and Expertise: juridische verbreding en verdieping Business Development: genereren van business bij bestaande cliënten en bij prospects
  - Client Services: managen van verwachtingen van cliënten en daartoe geleverde diensten
  - Matter Management: managen van vraagstukken met betrekking tot planning, uitvoering en honorering van de adviespraktijk
  - People Management: ontwikkelen van jouw eigen talenten, managementvaardigheden en leiderschapontwikkeling
  - Personal Qualities: wat kunnen jouw intellect, drive, persoonlijkheid en autoriteit bijdragen aan de ontwikkeling van jouw professionaliteit

  De Baker Academy biedt je de gelegenheid om gericht deze competenties te ontwikkelen, door middel van een divers aanbod van opleidingen, trainingen en workshops.

  Jouw Opleidingspad
  In de eerste jaren ligt de nadruk op de verplichte beroepsopleiding en je vakinhoudelijke kennis. Daarna verschuift het accent naar de verbreding van je vaardigheden om in alle opzichten een goede professional te worden; je werkt aan je persoonlijke effectiviteit en de overige competenties. Na het afronden van de Baker Academy houd je ontwikkeling niet op, want wie voorop wil lopen blijft zich continu ontwikkelen. Ook voor de meer seniore posities zijn er opleidingsprogramma's.

  De Voordelen
  De Baker Academy biedt jou alle kansen om jezelf professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. In de eerste plaats omdat jouw juridische kennis een hoge vlucht neemt, maar zeker ook omdat je commercieel leert denken én handelen. Naarmate je meer inzicht krijgt in het combineren van klantgerichtheid en rendement, word je als professional steeds interessanter. En: omdat je de Baker Academy samen met collega's doorloopt, bouw je vanaf het eerste moment aan een interessant zakelijk netwerk. Dat maakt jou tot een professional zoals Baker & McKenzie en onze cliënten die graag zien. Iemand die het niveau van de organisatie op peil houdt en zelfs verder brengt, door te streven naar optimalisering van de dienstverlening en het etaleren van gemotiveerd leiderschap.

  De Feiten
  Je opleiding start zodra je in dienst treedt en eindigt op het moment dat je senior medewerker wordt. Je doorloopt jaarlijks een opleidingsprogramma, specifiek afgestemd op jouw situatie. De Baker Academy duurt maximaal 6 jaar. Het met goed resultaat afronden van de Baker Academy is een voorwaarde om door te kunnen groeien binnen Baker & McKenzie.

  Begeleiding
  Bij Baker & McKenzie geniet je veel vrijheid. Maar we laten je niet meteen in het diepe zwemmen. Een notaris op hoog niveau word je namelijk niet alleen! Samen met jou beklimmen we die ladder. We besteden daarom veel tijd aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je wordt intensief begeleid door een ervaren collega. En regelmatig vindt er een evaluatiegesprek plaats waarin je met een leidinggevende partner je functioneren en je persoonlijke ontwikkeling doorspreekt.

 4. Sollicitatieprocedure

  Sollicitatieprocedure

  Schuilt er in jou een potentiële Baker & McKenzie-medewerker en spreekt onze manier van werken je aan? Neem dan contact met ons op. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw grensoverschrijdende capaciteiten en motivatie.

  De procedure
  De sollicitatieprocedure bestaat uit een oriënterend gesprek met één van de recruiters. Aansluitend vinden er twee gesprekken plaats met partners of senior medewerkers, eventueel gevolgd door een informele lunch met sectiegenoten. Een assessment en/of capaciteitentest kan deel uitmaken van de procedure. Voor het verifieren van persoonsgegevens, opleiding en werkervaring maakt Baker & McKenzie gebruik van een daar toe bevoegde externe partij.

 5. Internationale Mogelijkheden

  Internationale Mogelijkheden

  Als internationaal advocatenkantoor biedt Baker & McKenzie je uiteraard de mogelijkheid om ervaring op te doen in het buitenland. Baker & McKenzie heeft hiervoor verschillende mogelijkheden.

  ATP (Associate Training Program)
  Als internationaal advocatenkantoor biedt Baker & McKenzie je uiteraard de mogelijkheid om ervaring op te doen in het buitenland. Baker & McKenzie heeft hiervoor een speciaal uitwisselingsprogramma opgezet. Dit programma levert een belangrijke bijdrage aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Bovendien versterkt het de banden met onze buitenlandse collega's. Als ervaren advocaat-stagiaire of beginnend medewerker kun je binnen hetBaker & McKenzie Associate Training Program voor een periode van enkele weken tot een jaar ervaring opdoen bij één van onze buitenlandse kantoren.

  Associate Meetings/ Practice Group Meetings
  Ieder jaar vinden zowel associate meetings als practice group meetings plaats. De bestemming wisselt binnen Europa. Deze meetings hebben als doel het integreren op eigen vakgebied binnen de Baker & McKenzie organisatie. Kennis uitwisselen, netwerken, persoonlijke effectiviteitstraining zijn onderdelen van deze meetings.

 6. Loopbaanontwikkeling

  Loopbaanontwikkeling

  Als je bij Baker & McKenzie aan de slag bent, werk je voortdurend aan de ontwikkeling van je professionele en persoonlijke kwaliteiten. Wij streven ernaar om van al onze medewerkers topprofessionals te maken. Daarom investeren we voortdurend tijd en energie in verbreding, verdieping en uitwisseling van je kennis.

  Tijdens je stage word je drie keer beoordeeld. De laatste beoordeling leidt tot een mogelijk medewerkerschap bij Baker & McKenzie Amsterdam. Aan het einde van het derde jaar word je opgenomen in ons personal development program. Met dit programma bereiden we je voor op een toekomst binnen Baker & McKenzie en ontwikkelen we ook je talenten op andere vlakken. Wellicht schuilt er een goede strateeg in je, een ondernemer of een people manager. Kwaliteiten die we bij Baker & McKenzie goed kunnen gebruiken. En dan, na acht jaar, kunnen we beslissen of een partnerschap tot de mogelijkheden behoort.

 7. Cultuur & Sfeer

  Cultuur & Sfeer

  Mensen
  Verder kijken dan alleen naar cijfers en kennis Bij Baker & McKenzie draait alles om mensen. Wij weten hoe belangrijk het persoonlijk contact met onze cliënten is. Want om advies op hoog niveau te kunnen garanderen, verdiepen onze advocaten, fiscalisten en notarissen zich in de cliënt, diens belangen en de bedrijfssector. Alleen dan kunnen we onze cliënten optimaal adviseren en begeleiden bij transacties én succesvol procedures voor hen voeren. Daarom kijken we verder dan alleen de cijfers en kennis. En dat zie je terug op de werkvloer. In een open, professionele omgeving proberen wij altijd optimaal te presteren.

  Baker & McKenzie-medewerkers zijn verschillend, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn open-minded. En dat begint vaak bij onderling helder communiceren. Open deuren, gelijke kansen, een gezonde dosis humor, enthousiasme en informele omgangsvormen, dat kom je tegen bij Baker & McKenzie.

  Cultuur
  Internationaal en grensoverschrijdend Als één van 's werelds grootste advocatenkantoren kenmerkt Baker & McKenzie zich door het aanbieden van praktische maatwerkoplossingen, korte communicatielijnen en een platte organisatiestructuur. Alle Baker & McKenzie-kantoren hebben een sterke nationale autonomie. En omdat we gebruik kunnen maken van onze internationale verbondenheid, zijn wij als geen ander in staat om grensoverschrijdende projecten uit te voeren.

  ‘Think global, act local' is voor Baker & McKenzie een belangrijke realiteit. Ben je advocaat, notaris of fiscalist bij Baker & McKenzie dan werk je altijd samen in teams. Ontwikkelen en doorleren. Dat vinden we belangrijk. In een team leer je van elkaar en je leert je collega's ook echt goed kennen. En niet alleen in Amsterdam. Je krijgt ook de gelegenheid om je buiten Nederland te oriënteren. We dagen je uit om je van je beste kant te laten zien. Ook dat komt de sfeer ten goede.

 8. Law Firm School

  Law Firm School

  Baker & McKenzie participeert in de Law Firm School.
  De Law Firm School (LFS) verzorgt een opleiding die verdieping biedt in een aantal op de universiteit te volgen vakken. Deze aanvullende opleiding moet verplicht worden gevolgd door alle eerstejaars advocaten van de 14 deelnemende LFS kantoren*. De LFS opleiding vormt een aanvulling op de universitaire studie in deze vakken. De aanvullende opleiding in deze vakken geeft de advocaatstagiair de kennis en de inzichten die nodig zijn om als beginnend advocaat op het vereiste niveau te kunnen functioneren in de internationale commerciële en financiële praktijk van de LFS-kantoren.

  De aanvullende LFS-opleiding vindt plaats tijdens het eerste jaar als advocaatstagiair op een LFS-kantoor. Tijdens dat eerste jaar krijg je het druk: zware werkzaamheden in de praktijk van je nieuwe kantoor en vaak een nieuw privé leven in een nieuwe omgeving. De intensieve LFS-opleiding en de Beroepsopleiding van de Orde komen daar bovenop. Om deze combinatie tot een succes te maken, is een stevige academische basis onontbeerlijk.

  De LFS opleiding bouwt voort op de opgedane academische kennis en inzichten. Er is dus alle reden om zo veel mogelijk gebruik te maken van de brede opleiding van de universiteiten. De vele vakken die tijdens de universitaire opleiding worden aangeboden en de (buitenlandse) stages kunnen dus heel nuttig zijn voor de voorbereiding op de advocatuur. Als je echter overweegt om advocaat te worden en met name als je misschien bij één van de 14 LFS kantoren in dienst zou willen treden is het zeer aan te bevelen om gedurende de laatste drie studiejaren in ieder geval te kiezen voor de onderstaande vakken, zo mogelijk met een bijbehorende Europese dimensie. Wie deze vakken niet tijdens de universitaire studie al met succes heeft afgerond zal voorafgaand aan het volgen van de LFS-opleiding deze vakken zelfstandig grondig moeten bestuderen om het vereiste ingangsniveau te halen. Over deze inhaalslag in een of meer van deze vakken zal het LFS-kantoor waarbij je overweegt in dienst te zullen treden je nader kunnen informeren. De vakken voor de LFS-voorbereiding zijn:
  - Vermogensrecht
  - Internationaal Privaatrecht
  - Ondernemingsrecht/Vennootschapsrecht
  - Burgerlijk Procesrecht
  - Bestuursrecht
  - Bestuursprocesrecht
  - Faillissementsrecht

Hub Stolker

Get to know

Hub Stolker

Fiscalist-Medewerker

Liep zijn student-stage bij de sectie Transfer Pricing, Tax en nam deel aan de Baker McKenzie Tax Course in Milaan. Sinds 2009 in dienst als fiscalist-stagiaire. Mijn student-stage kwam tot...Show more

Share:

People also viewed