New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Active Professionals is een Business Intelligence bedrijf dat Rotterdamse nuchterheid combineert met een daadkrachtige aanpak en slimme oplossingen.40NLRotterdamRotterdam
  1. About Active Professionals

    Active Professionals is van origine een IT bedrijf, waar de nadruk de afgelopen jaren steeds meer op (Business) Intelligence is gaan liggen. Deze twee kennisvelden zorgen ervoor dat wij kunnen meepraten in het efficiënter inregelen van de processen die in organisaties spelen, maar ook in het inzichtelijk maken van alle data die gegenereerd wordt.

    Bij onze klanten leveren zowel kant en klare als maatwerkoplossingen op het gebied van business, sustainability en operational Intelligence. Daarbij ondersteunen we ook met verschillende IT diensten.

  2. Find your job faster with a profile
    Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

People also viewed