New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery
Als wetgevingsjurist werk je in een politieke en bestuurlijke omgeving aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat vereist de inzet van intellectuele capaciteiten: problemen moeten worden...16NLDen HaagDen Haag

This organisation currently has no opportunities that are open for application.

People also viewed