Customer service jobs near Leiden Looking for customer service vacancies near Leiden? Discover jobs and internships at Magnet.me! https://magnet.me/a/opportunities/all?address=Leiden,%20NL&jobFunctions=CUSTOMER_SERVICE&jobTags=JOB&lang=en Leiden, Netherlands, Job, Customer service

Overview of customer service jobs near Leiden

TransIP logo
  • Job
  • Office of TransIP Leiden, Netherlands
Jij neemt onze klanten niet bij de hand, maar transformeert ze met jouw kennis tot digitale eindbazen. In het vervolg hebben ze jou daardoor niet meer nodig. Het is jouw taak ...