Customer service jobs near Leiden Looking for customer service vacancies near Leiden? Discover jobs and internships at Magnet.me! https://magnet.me/a/opportunities/all?page=1&jobFunctions=CUSTOMER_SERVICE&address=Leiden,%20Netherlands&distance=15&placeId=ChIJU9fJiIvGxUcRSf7zulJjB3Q&includeArchived=false&lang=en Leiden, Netherlands, Customer service

Sign up to discover which jobs best fit who you are.

Sign up Sign up

Overview of all customer service jobs near Leiden

TransIP logo
  • Job
  • Office of TransIP Leiden, Netherlands
Bij TransIP zijn we ervan overtuigd dat iedereen zich zelfstandig moet kunnen bewegen op het internet. Als Support Hero neem jij onze klanten dan ook niet bij de hand, maar tr...