Resultaat van inkoop samenwerking @ Supply Value https://customerimages.magnet.me/90d0c1276180209617ab888f444e0cf7_1170_418.jpg?fit=crop https://magnet.me/a/company/supply-value/opportunity/12461/resultaat-van-inkoop-samenwerking?lang=en Aanleiding: Er is de laatste jaren veel aandacht voor professionalisering van de inkoopfunctie. Bedrijven zetten samenwerkingsverbanden op om door ...

Resultaat van inkoop samenwerking

Resultaat van inkoop samenwerking

Internship

Arnhem, Netherlands

Negotiable

Aanleiding:

Er is de laatste jaren veel aandacht voor professionalisering van de inkoopfunctie. Bedrijven zetten samenwerkingsverbanden op om door gezamelijk in te kopen hun macht te vergroten. De Universiteit Twente heeft 92 inkoopsamenwerkingen in Nederland onderzocht. Hieruit bleek dat de gezamelijke inkoop van ICT en ICT diensten door de publieke sector overwegend onsuccesvol was en door de private sector overwegend succesvol was.

Doe een verdiepend onderzoek naar het verschil in de resultaten van het gezamelijk inkopen van dezelfde dienst. Meer informatie over het onderzoek van Universiteit Twente:  http://www.utwente.nl/mb/iebis/organisation/utips/enquete/resultaten.htm

Opdracht:

  • Waarom is de ene gezamelijk aanbestede ICT dienst wel succesvol is en de andere niet?
  • Wat moet je als inkoopmanager/ICT manager doen om wel succesvol te zijn?

Op te leveren resultaten:

  1. Plan van aanpak;
  2. Minimaal 20 interviews en 100 respondenten;
  3. Onderzoeksrapport;
  4. Advies aan Supply Value over hoe de resultaten te gebruiken voor haar dienstverlening;
  5. Tools en templates voor de voorgestelde dienstverlening;
  6. Organiseren van een workshop over je afstudeeronderwerp;
  7. Een relevante publicatie in een vakblad.

Meer info

Solliciteren kan door je CV, cijferlijst en motivatie mee te sturen met het sollicitatieformulier.