(Afstudeer)stage op een PPS project @ Strukton Worksphere BV https://customerimages.magnet.me/1b28732e0ff74663b3233934ece1f831_1170_418.jpg?quality=60&fit=crop https://magnet.me/a/company/strukton/opportunity/12028/-afstudeer-stage-op-een-pps-project?lang=en Opzetten procesbeschrijvingen tbv een PPS-project Achtergrond: •           Publiek Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een o... Strukton Worksphere BV, Internship, Construction, Capelle aan den IJssel, Netherlands, Full-time, Engineering, Consulting

Sign up to connect with Strukton Worksphere BV and to discover which companies want to connect with you.

Sign up Sign up
Engineering / Consulting undefined at Strukton Worksphere BV  in Capelle aan den IJssel

(Afstudeer)stage op een PPS project (Deleted)

Opportunity expired:
You can no longer apply for this opportunity.

(Afstudeer)stage op een PPS project (Expired)

Internship
Bachelor

Capelle aan den IJssel, Netherlands

Negotiable

Opzetten procesbeschrijvingen tbv een PPS-project

Achtergrond:

•           Publiek Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen.

•           Contractduur bedraagt vaak meer dan 20 jaar en bevat meerdere van de volgende elementen: Design, Build, Finance, Maintain en Operate

•           Overheid bemoeit zich bij PPS-constructies niet met de inhoud en stuurt volledig op het gewenste einddoel (de 'output')

•           Het nakomen van de output wordt bewaakt middels een monitoringssysteem (FMIS) en een sanctie-contructie

Voordelen PPS voor klant

•           Kwaliteit ontwerp (licht, akoestiek, uitstraling)

•           Korte bouwtijd en tijdige oplevering

•           Toegepaste innovaties (winkel, telefonie op cel, ingeslotenenpas)

•           Snelle storingsafhandeling

Om te kunnen voldoen aan de eisen die deze PPS stelt kennen we veel processen om onze taak goed uit te kunnen voeren. Echter zijn deze niet alle voldoende beschreven en vastgelegd. De processen die we hanteren zijn o.a. nodig onze eigen interne lokale organisatie te organiseren, het storingsproces te beheersen, onderhoud uit te voeren, en aan wettelijke taken te voldoen. Dit alle rekening houdend met de functie van het gebouw. Leidend in het geheel is de Output Specificatie. Deze OS geeft aan wat onderling overeengekomen is en waar sancties van toepassing zijn.

Onze verantwoordelijkheid liggen op velerlei gebieden;

Verantwoordelijk voor Hard FM operatie, o.a.: (Technisch) beheer en onderhoud,  Brandveiligheid, Beveiliging,  MJOP, Sleutelbeheer, Periodieke metingen, Overige E & W installaties

Opdracht:

Maak alle processen van Hard FM  inzichtelijk en werk deze uit in flowcharts en vindt aansluiting bij de processen van onze opdrachtgever de EBV zodat beide processen in elkaar overgaan.

Doel:

•           Processchema’s die naadloos overgaan vanuit de EBV naar Hard FM en terug naar de EBV.

•           Uitgeschreven werkinstructies voor alle processen.

•           Voldoen aan de gestelde ISO normeringen.

•           Een verbeteradvies.