Afstudeerstage Technisch Commercieel @ Movares https://customerimages.magnet.me/cover-b3e5e86ba1834ceb40c4c59ea1a8a219702fb434_1170_418.jpg?quality=60&fit=crop https://magnet.me/a/company/movares/opportunity/12495/afstudeerstage-technisch-commercieel?lang=en Je uitdaging  Movares heeft samen met een externe partij onlangs een tool ontwikkeld waarmee direct inzicht wordt verkregen in de vigerende bestemm... Movares, Internship, Engineering, Utrecht, Netherlands

Sign up to connect with Movares and to discover which companies want to connect with you.

Sign up Sign up
Engineering undefined at Movares in Utrecht

Afstudeerstage Technisch Commercieel (Deleted)

Opportunity expired:
You can no longer apply for this opportunity.

Afstudeerstage Technisch Commercieel (Expired)

Graduate internship
HBO or WO

Utrecht, Netherlands

20 weeks (negotiable)

Je uitdaging 

Movares heeft samen met een externe partij onlangs een tool ontwikkeld waarmee direct inzicht wordt verkregen in de vigerende bestemmingen (en RO-voorwaarden) op een bepaald perceel. Bovendien wordt volledig automatisch een bericht gegenereerd zo gauw er een wijziging optreedt (maximale bouwhoogte, toegestane bestemmingen, etc.) in het bestemmingsplan op een geselecteerd perceel.  De wijzigingen kunnen een kans bieden of juist een bedreiging vormen in de gebruiksmogelijkheden van de locatie. Deze  veranderingen in het bestemmingsplan kunnen tevens van invloed zijn op de waarde van de grondpositie. 

Wij zoeken een afstudeerstagiair die de beste vermarktingsstrategie kan bedenken voor deze tool. In eerste instantie door alle mogelijkheden van de tool te onderzoeken en daarna het bedenken van een strategie om de tool plus eventuele aanpalende diensten te vermarkten.  

Maak duidelijk hoe lang dit duurt, wat de succesfactoren/risico’s zijn, hoeveel mankracht dit ongeveer kost, wat de verdiensten kunnen zijn en wat de tool in dat licht bezien zou moeten kosten.   

Stagebedrijf 

Wanneer je bij Movares een stage loopt of een afstudeeronderzoek doet, doe je automatisch ook mee met het stagebedrijf. 

Het stagebedrijf organiseert een programma van 11 sessies van elk ongeveer een uur. In het programma zitten verschillende onderdelen, waarbij stagiaires kennismaken met elkaar en met Movares als bedrijf. Tijdens een van de sessies zal ook iemand van de Directie in gesprek gaan met de stagiaires. Daarnaast komen ook projectbezoeken en thema’s zoals HR & Techniek, Social Media en Innovatie & Duurzaamheid aan bod. Op deze manier biedt Movares alle stagiaires een kijkje in de keuken van Movares: een waardevolle aanvulling op de stage of het afstudeeronderzoek. 

Je profiel 

 • 4e jaars HBO student in commercieel technische of bedrijfskundige richting;
 • affiniteit met Ruimtelijke Ordening;
 • Enthousiast, Nieuwsgierig, Ondernemend.

Ons aanbod 

 • Een uitdagende stageplaats met volop kansen om jezelf te ontwikkelen (In samenspraak met jou gaan we de opdracht verder vormgeven, rekening houdend met de specifieke wensen vanuit jouw opleiding);
 • Een kijkje in de keuken van een toonaangevend advies- en ingenieursbureau;
 • Volop ruimte voor eigen initiatief en een goede begeleiding;
 • De kans om interessante connecties op te doen, ook na werktijd bijvoorbeeld tijdens activiteiten van Young Movares;
 • Flexibele werktijden;
 • Goede bereikbaarheid (op 5 minuten lopen van Utrecht Centraal);
 • Voor een afstudeerstage ontvang je een aantrekkelijke vergoeding van € 425,- op fulltime basis.

De afdeling 

De adviesgroep Omgeving en Conditionering (bestaande uit circa 50 adviseurs) is een onderdeel van de afdeling Planontwikkeling en Bouwprocessen binnen de Divisie Ruimte, Mobiliteit & Infra van Movares. 

In de voorbereiding van bouwprojecten richt de adviesgroep Omgeving en Conditionering zich met name op de effectenstudies. Deze effectenstudies geven een beeld van de impact van ruimtelijke ingrepen (zoals; verbreding van een rijksweg, de aanpassing van een sluizencomplex, de bouw van een faunapassage, de tijdelijke situatie bij een herontwikkeling van een stadscentrum). Naast de impact van de ruimtelijke ingrepen op de omgeving geven de effectenstudies ook antwoord op de mogelijke maatregelen om overlast te beperken of terug te dringen of om elders compenserende maatregelen te treffen.  

Bij effectenstudies moet je denken aan Geluid, Ecologie, Kabels en leidingen, Bodemonderzoek, Vergunningen, luchtkwaliteit en overige effectenstudies als Archelogie en Niet-gesprongen explosieven. Naast de effectenstudies verrichten we ook metingen en onderzoek in het veld. Zo verzorgen we bodemonderzoek, milieukundige begeleiding van bodemsaneringen, landmetingen, trillingsonderzoek  en geluidsonderzoek.  

Ook richten wij ons met de groep op omgevingsmanagement. Om een project goed 'te laten landen in haar omgeving' is het van belang om in de fase vooruitlopend op de bouw en in de fase tijdens de bouw een goed contact te houden met de omgeving. Dit betekent het informeren, betrekken en laten participeren van de omgeving. De omgeving (particulieren, bedrijven, gemeenten, waterschappen, belangenverenigingen, provincie, Rijk etc.) wil niet verrast maar gekend worden in veranderingen die van invloed zijn op hun omgeving. Wij kunnen het omgevingsmanagement in beide fasen verzorgen. Ook tijdens de realisatie van een project is omgevingsmanagement van groot belang. Het zijn dan met name de aspecten veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en communicatie die een prominente rol spelen. 

Meer informatie 

Wil je reageren op deze aantrekkelijke functie? Solliciteer dan door het uploaden van je CV. Meer informatie over deze functie kan je opvragen bij Jeroen Jansman, Manager Omgeving en Conditionering, tel. 06-83633461. Meer informatie over de sollicitatieprocedure kan je opvragen bij Jeannette Lambregts, Corporate Recruiter a.i. 06 - 23546149.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.