Höcker Advocademy - Cover Photo

Höcker Advocademy

  • TypeEvent
  • DegreeMaster
  • LocationAmsterdam, NL
  • Posted24 July 2015
  • Start date-
  • Deadline-

Winkelleed

Je bent advocaat en curator. Je wordt gebeld door de rechtbank en wordt benoemd in het faillissement van een grote winkelketen. Het faillissement geniet veel aandacht in de pers en de winkels zijn al een week gesloten in afwachting van een oplossing die met de grootste crediteuren zou worden getroffen. Dat is niet gelukt en nu is het faillissement daar. Veel partijen willen graag dat de keten een doorstart maakt, maar de winkels moeten dan wel open. Er is haast geboden, omdat hoe langer de winkels dicht blijven hoe minder goodwill er over blijft.

De keten heeft vele leveranciers die onbetaald zijn gebleven. Er is ook een grote huurachterstand. De voorraden in de winkels zijn allemaal aan de bank verpand. Zij bekijken met argusogen alle ontwikkelingen. Krijgen zij nog wel betaald? Hoe zit het met de oude openstaande facturen. Zijn de leveranciers verplicht te blijven leveren ook al worden ze niet betaald?

De beste kans op een doorstart van de keten is om alle winkels weer te openen. Aan jou de schone taak om dat in goede banen te gaan leiden.

Hoe ga je dat aanpakken? Is er geld in de boedel om het personeel nog te betalen en zo niet kun je hen dan dwingen om te werken? Wat doe je met alle leveranciers en hun contracten? Welke regels zijn daar op van toepassing? Wat doe je met leveranciers die eerst betaald willen worden en dan pas weer zullen leveren? Wat doe je met leveranciers die iedere medewerking weigeren totdat alle openstaande facturen van voor het faillissement ook betaald zijn? Wat als de ICT- leverancier, verantwoordelijk voor alle online verkoop- kassa- en pinsystemen niet meewerkt? Zonder diens medewerking kunnen de winkels niet open. Wat spreek je af met de verhuurders van alle panden? Doe je niks of zeg je de huurovereenkomst op? Welke afwegingen moet je daar bij maken? En de voorraad? Mag je die zo maar gaan verkopen? Hoe dienen verpande zaken te worden verkocht?

Vincent van Emstede behandelt in september 2015 deze zaak uit onze faillissementspraktijk. Hij laat je zien hoe in een ogenschijnlijk simpele kwestie uiteenlopende juridische vragen beantwoord moeten worden. Maar ook geeft Vincent inzicht in de strategische beslissingen die je als advocaat vaak moet nemen om een zaak tot een goed einde te brengen.

Höcker Advocademy

Wij bieden je de mogelijkheid om tijdens je rechtenstudie extra inhoudelijke kennis op te doen via de Höcker Advocademy. Het biedt een academische en praktijkgerichte aanvulling op je studie en dient als een brug tussen de rechtenstudie en de juridische praktijk. Deze Höcker Advocademy richt zich op masterstudenten met als studierichting Privaatrecht of Bedrijfsrecht met interesse voor het insolventierecht.